חברת שמר בטיחות והנדסה מספקים שירותים ופתרונותבתחום ההנדסה והבטיחות לנו צוות מהנדסים, הנדסאים, יועצי בטיחות, יועצי נגישות המתמחים בבדיקות מתקני ספורט, בדיקות הנדסיות לפי חוזר מנכ"ל,הכנת תיקי שטח לעסקים ועוד.

קטגוריה: